You are here

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 - Συνέντευξη του Προέδρου της Λέσχης καπτ. Γεωργίου Τσουρή στο περιοδικό NAFSGREEN.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 - Συνέντευξη του Προέδρου της Λέσχης καπτ. Γεωργίου Τσουρή στο περιοδικό NAFSGREEN.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Συνέντευξη

Designed by Ship Management Solutions S.A.